GR(1981.7)@@
 
 
Ƃ`oRo@Г95q@vԁixej@2F00

 o@kJԏi900j`GRi1981.7j@ WF 1081.7   sF 7.2q
ݐϕWF { 1447 sԁF 7.0h
    | 448   sXs[h: 1.1q/h

Ss@`GRi1981.7j WF 1081.7   sF 14.16q
ݐϕWF { 1590   sԁF 10.30h
      | 1617   sXs[h: 1.3q/h

sNځioj@@ځij
2016.3.20`21  
3.20
Wꏊ
7:00  
 
kJ
ԏ
9:00  
9:25

5:12
OmJ
oR
9:55
10:04
xen 10:50
10:56
 
{W] 12:00
mJ 12:26
12:40
13:04
13:10
13:21
13:26
񍂌 13:41
GRR
G
3.21
14:37
7:00  
   
o 7:34

3:20
 
8:25
 
mJ 8:53
 
xen 9:45
 
OmJ
oR
10:23
 
kJ
ԏ
10:55
11:05  
   
CoR
Wꏊ
14:50